కాంగో నగరాల్లో ఎబోలా కేసులు

కాంగో: కాంగోలో మళ్లీ ఎబోలా ప్రబలుతున్నది. గ్రామాల నుంచి ఇప్పుడు ఆ వైరస్‌ నగరాల్లో విస్తరిస్తున్నది. దీంతో ఆ వ్యాధిని అదుపు చేయడం కష్టమే అన్న అభిప్రాయాలు

Read more