బ్రెడ్‌ తింటే లావైపోతారు

బ్రెడ్‌ తింటే లావైపోతారు బ్రెడ్‌ను ఎక్కువగా తీసుకోకూడదని ఆరోగ్యనిపుణులు అంటున్నారు. బ్రెడ్‌ను ఏ రూపంలో తీసుకున్నా శరీరానికి ఎటువంటి పోషణను అందించదు. ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు తీసుకోవడం చేయాలి.

Read more