శ్రీలంకలో ఈస్టర్‌ బాంబర్లకు శిక్షణ ఇక్కడే..?

కొలంబో: శ్రీలకంలో ఈస్టర్‌ రోజన జరిగిన బాంబు దాడులు భారత్‌లోనూ ప్రమాదఘంటికలు కనిపిస్తున్నాయి. భారత్‌లో ఐసిస్‌ మూలాలు బలంగా ఉన్నాయన్న విషయాన్ని ఈస్టర్‌ ఆత్యాహుతి దాడులు వెల్లడిస్తున్నాయి.

Read more