రద్దీ మార్గాల్లో 20 ప్రత్యేక రైళ్లు

ఢిల్లీ, సికింద్రాబాద్‌, అలహాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాలకు న్యూఢిల్లీ: రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న రూట్లలో మరో 20 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని ఈస్టుకోస్టు రైల్వే అధికారులు నిర్ణయించారు.

Read more