ఫిలిఫ్పైన్స్‌లో భూకంపం..సునామీ ప్రమాదం లేదు

మనీలా (ఫిలిఫ్పైన్స్) : ఫిలిఫ్పైన్స్‌లో శనివారం ఉదయం భూకంపం సంభవించింది. ఫిలిఫ్పైన్స్‌ దేశంలోని బటానేస్ ప్రాంతంలో శనివారం ఉదయం సంభవించిన భూకంపం ప్రభావం రిక్టర్ స్కేలుపై 7.3

Read more