అలస్కాలో రెండు వరుస భూకంపాలు

వాషింగ్టన్‌: రెండు వరుస భూకంపాలు అగ్రరాజ్యాన్ని వణికించాయి. అమెరికాలోని అలస్కాలో స్థానిక కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం ఉదయం రెండు భారీ భూకంపాలు సంభవించాయి. మొదటి భూకంపం తీవ్రత

Read more