ఉత్తర భారతంలో పలుచోట్ల భూప్రకంపనలు

New Delhi: ఉత్తర భారతంలో పలుచోట్ల భూప్రకంపనలు సంభవించాయి. ఢిల్లీ సహా ఉత్తర భారతమంతా ప్రకంపనలు సంభవించగా రిక్టర్ స్కెల్ మీద 6.2 గా నమోదైంది. చండీఘర్,

Read more