నేలతల్లిని కాపాడుకుందాం

నేడు ధరిత్రి దినోత్సవం Earth Day నేలతల్లిని కాపాడుకుందాం నేల పొరల్లో రసాయనాలు అతిగా చేరడం నేల నాణ్యత తీవ్రంగా దెబ్బతింటోంది. అమూల్యమైన విలువగల ఖనిజాలను, రతనాలను

Read more