వేకువ జామున

వేకువ జామున ఈ ఒక్క అలవాటు ఉన్నవారికి ఎన్నో లాభాలు సూర్యోదయానికి ముందున్న సమయంలో వాతావరణంలో ప్రశాంత జ్ఞానదివ్యతరంగాలు ప్రసరిస్తుంటాయి. శరీరం, మనస్సులలో చురుకుదనం పెరుగుతుంది. ఆ

Read more