రేపు తెలంగాణ ఎంసెట్‌

రేపు తెలంగాణ ఎంసెట్‌ హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ఎంసెట్‌ పరీక్ష రేపు జరగనుంది.. ఉదయం 6 గంటలకు ఇంజనీరింగ్‌ పరీక్ష కోడ్‌ ను విడుదల చేస్తారని అధికారులు తెలిపారు.

Read more