ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటర్‌గా మళ్లీ వస్తున్న బజాజ్‌ చేతక్‌

మహారాష్ట్ర చకన్ యూనిట్లో తయారీ మహారాష్ట్ర: అప్పట్లో భారత్‌లో బజాజ్ చేతక్ కు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉండేది. కాలగమనంలో వెనుకబడిపోయిన ఈ స్కూటర్ తయారీని బజాజ్ సంస్థ

Read more