ఉద్యోగులందరికీ ఈ లెర్నింగ్ మాడ్యూల్‌లో శిక్షణ

హైదరాబాద్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణను ఈ లెర్నింగ్ మాడ్యూల్‌లో ఇస్తున్నారు. పూర్తిగా డీవోపీటీ నుంచి వచ్చే నిధుల ద్వారా చేపట్టే ఈ శిక్షణ

Read more