ఇ-ఆటలతో ఉపాధి అవకాశాలు

పబ్జీ, ఫోర్ట్‌నైట్‌, రమ్మీ, డోటా, ఫిపా, స్టార్‌ క్రాఫ్ట్‌కంబాట్స్‌, కౌంటర్‌ స్ట్రయిక్‌-గ్లోబల్‌ ఆఫెన్సిప్‌, అపెక్స్‌ లెజెండ్స్‌.ఆన్‌లైన్‌లో ఆటలు ఆడేవారికి చాలా సుపరిచితమైన పేర్లు, ప్రయాణాల్లో, ఖాళీ సమాయాల్లో

Read more