ఇ-సిగరెట్లపై నిషేధం తప్పనిసరి

మానవ ఆరోగ్యంపై ముఖ్యంగా యువతపై చాలా హానిక రమైన ప్రభావాలు చూపుతున్న కారణంగా ఇ-సిగరెట్ల ను నిషేధించినట్లు ప్రధాన మంత్రి వెల్లడించారు. ఇ-సిగరెట్లు ప్రమాదకరం కాదనే అపోహ

Read more