ద్యుతికి ఒడిశా ప్రభుత్వం కోటిన్నర నజరానా

ఒడిశా: భారత అథ్లెట్‌ ద్యుతీచంద్‌ ఆసియాడ్‌లో మెరుపులు మెరిపించింది. 100 మీటర్ల రేసులో ద్యుతి(11.32సె), ఎడిడోంగ్‌ ఒడియాంగ్‌(11.30సె) లలో లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేశారు. ద్యుతిచంద్‌ తృటిలో స్వర్ణాన్ని

Read more