వాలంటీర్ల విధులు, సంక్షేమ పధకాలపై సీఎం ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌

అమరావతి: వాలంటీర్లు ఆగస్టు 16వతేదీ నుంచి 23 వరకు వారికి కేటాయించిన కుటుంబాలను పరిచయం చేసుకుంటారు.– ఆగస్టు 26 నుంచి 30 వరకు ఇళ్ల స్థలాల కోసం

Read more