బ్రిటన్‌లోకి ట్రక్కులో అక్రమంగా 25 మంది

గుర్తించిన రోటర్‌డ్యామ్‌ అధికారులు దిహెగ్‌: నెదర్లాండ్‌లోని రోటర్‌డ్యామ్‌ సమీపంలోని ఓడరేవులో నెదర్లాండ్‌ నుంచి బ్రిటన్‌కు వెళ్తున్న ఒక నౌకలో శీతలీకరణ కంటైనర్‌లో 25 మందిని గుర్తించినట్లు అధికారులు

Read more