కబ్జాల ముప్పు నగరాలకు ముంపు

కబ్జాల ముప్పు నగరాలకు ముంపు రెండువేల పద్నాలుగులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 28 మెగా సిటీలు ఏర్పడ్డాయి. 453 మిలియన్‌ ప్రజలకు ఇవి ఆశ్రయం కల్పించాయి. అత్యధికంగా 38 మిలియన్‌

Read more