బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

నేడు దుర్గాబాయి జయంతి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి చరిత్రలో ప్రసిద్ధికెక్కిన మహిళలు ఆయా కాలాలలో, ఆయా దేశాలలో కొందరు కన్పించవచ్చు. విద్యలో, వివేకంలో, త్యాగనిరతిలో, సాహస నిర్భీకతలో, అధికార

Read more