నేటి అలంకారం : శ్రీరాజరాజేశ్వరీదేవి

నేటి అలంకారం SRI RAJA RAJESWARI ALAMKARAM (విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారు) శ్రీరాజరాజేశ్వరీదేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో దశమి తిధిన మంగళవారంనాడు శ్రీదుర్గమ్మవారు శ్రీరాజరాజేశ్వరీదేవిగా దర్శనమిస్తారు. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో

Read more