దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్‌

ముద్ర దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్‌ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రిలో రామారావు, కృష్ణవేణి దంపతులకు 1908, సంవత్సరంలో దుర్గాబాయి జన్మించారు. దుర్గాబాయికి 12 ఏళ్లు వచ్చినా మూఢాచారాలు, కుటుంబ కట్టుబాట్లు,

Read more