నకిలీ మందుల భరతం పట్టాలి

ప్రజావాక్కు నకిలీ మందుల భరతం పట్టాలి పలు పట్టణాల్లో మందుల దుకాణాల నిర్వహణ తీరు నానా టికీ తీసికట్టుగా మారుతోంది.ప్రాణంనిలబెట్టే ఔషధాల విక్రయం లో ఎంత ముందుజాగ్రత్త

Read more

కల్తీని అరికట్టే నాధుడేడీ?

కల్తీని అరికట్టే నాధుడేడీ? కల్తీని అరికట్టేవిషయంలో పాలకుల మాటలు కోటలు దాటుతుంటే చేతలు గడప దాటడం లేదు.కల్తీ విషయంలో పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటా మని కల్తీదారులపై అవసరమైతే

Read more