కల్తీని అరికట్టే నాధుడేడి?

వారుపోతారు, వండకతిని మనం పోదాం అన్నట్లుగా ఉంది కల్తీ విషయంలో దళారుల వైఖరి. కల్తీని నిరోధించేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం, ఉక్కుపాదం మోపుతాం, కటకటాలవెనక్కి పంపుతాం, పిడి

Read more