కల్తీ నిరోధానికి చర్యలేవీ?

కల్తీ నిరోధానికి చర్యలేవీ? అదుపు ఆజ్ఞాలేకుండా పెరిగిపోతున్న కల్తీని అదుపు చేయడంలో కేంద్ర,రాష్ట్ర పాలకులు విఫలమవ్ఞతున్నారు. కల్తీదారుల ను, కల్తీ వ్యాపారులను ఉక్కుపాదంతో అణచివేస్తాం, పీడీ చట్టాన్ని

Read more

పెనుముప్పుగా పరిణమిస్తున్న కల్తీ పెనుభూతం

పెనుముప్పుగా పరిణమిస్తున్న కల్తీ పెనుభూతం దేశంలో విపరీతంగా ప్రబలుతున్న పాశ్చాత్య సం స్కృతి ప్రభావం వలన ఆహార అలవాట్లు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. వీటితోపాటు ఆహారపదార్థాల కల్తీ కూడా

Read more

కల్తీ సామ్రాజ్యానికి అధికారులే కాపలాదారులా?

కల్తీ సామ్రాజ్యానికి అధికారులే కాపలాదారులా? కల్తీ, కల్తీ, కల్తీ ఎటు చూసినా కల్తీ. తినే పప్పులో కల్తీ, తాగేనీటిలో కల్తీ, ఉప్పులో కల్తీ, నూనెలో కల్తీ, కారంకల్తీ,

Read more