వివిధ రకాల వ్యర్థాలతో ఎన్నో అనర్ధాలు

వివిధ రకాల వ్యర్థాలతో ఎన్నో అనర్ధాలు నగరపాలక, పురపాలక సంస్థల నుంచి కొన్ని వేల టన్నుల ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ వ్యర్థాల గుట్టలను ఎక్కడ ఖాళీ

Read more