ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఈ పథకాన్ని నిలిపేశాం: ఏపీ ప్రభుత్వం

ముస్లిం యువతుల పెళ్లి కోసం దుల్హన్ పథకం అమరావతి: దుల్హన్ పథకాన్ని నిలిపివేస్తున్నట్టు హైకోర్టుకు ఏపీ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఈ పథకాన్ని నిలిపివేస్తున్నట్టు

Read more