ఆర్థిక బలహీనతలో ‘వ్యర్థ’యత్నం

ఆర్థిక బలహీనతలో ‘వ్యర్థ’యత్నం దేశంలోని నగరాలు,పట్టణాల నుంచి రోజూ 1.7 లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలు ఎలాంటి శుద్ధి లేకుండానే డంపింగ్‌ యార్డులకు చేరుకొంటున్నాయి.ఆయా పాలక వర్గాలు మొత్తం

Read more