ఢిల్లీ టెక్నాలాజిక‌ల్ యూనివ‌ర్సిటీలో ఉద్యోగాలు

ఢిల్లీ టెక్నలాజికల్‌ యూనివర్సిటీ (డీటీయూ) తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో ఇంజనీర్ల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. మొత్తం ఖాళీలు: 7 ఉద్యోగాలు: అసిస్టెంట్‌ ఇంజనీర్‌, జూనియర్‌ ఇంజనీర్‌

Read more

ఢిల్లీ టెక్నలాజికల్‌ యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగాలు

ఢిల్లీ టెక్నలాజికల్‌ యూనివర్సిటీ (డీటీయూ) తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో ఇంజనీర్ల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. మొత్తం ఖాళీలు: 7 ఉద్యోగాలు: అసిస్టెంట్‌ ఇంజనీర్‌, జూనియర్‌ ఇంజనీర్‌

Read more