2018 బ్యాచ్‌ డీఎస్పీల పాసింగ్‌ ఔట్‌ పరేడ్‌

Mangalagiri: మంగళగిరిలో 2018 బ్యాచ్‌ డీఎస్పీల పాసింగ్‌ ఔట్‌ పరేడ్‌ జరిగింది. అనంతపురం పీటీసీలో ఏడాదిపాటు శిక్షణ పొందిన 25 మంది డీఎస్పీలు పాసింగ్‌ ఔట్‌ పరేడ్‌

Read more