డిఎస్‌పి బ్లాక్‌రాక్‌లో ఉన్నతస్థాయి ప్రక్షాళన

డిఎస్‌పి బ్లాక్‌రాక్‌లో ఉన్నతస్థాయి ప్రక్షాళన ముంబయి, మే 29: డిఎస్‌పి బ్లాక్‌రాక్‌ ఇన్వెస్ట్‌ మెంట్‌ మేనేజర్స్‌ సంస్థకు అధ్యక్షునిగా కల్పేన్‌ పరేఖ్‌ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇప్పటివరకూ పనిచేసిన

Read more