నిర్జలీయత రాకూడదంటే?

నిర్జలీయత రాకూడదంటే? వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి మనిషికి నీరు తీసుకోవలసిన అవసరాలు మారుతుంటాయి. ఒక మోస్తరు శారీరక శ్రమ చేసే వారికి కనీసం రెండు లీటర్ల నీరు

Read more

పొడిచర్మంతో సమస్యలు

పొడిచర్మంతో సమస్యలు చర్మ సంబంధ సమస్యలను ప్రత్యేకంగా చూడాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే చర్మం మన అంగ ప్రత్యంగాల న్నింటిలోకీ పెద్దదికావడం ఒక కారణమైతే, సామాజికంగా చర్మ వ్యాధులు

Read more