కొవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌ డ్రై రన్‌ ఆరంభం

విజయవాడ సహా కృష్ణాజిల్లాలోని ఐదు చోట్ల అమలు Vijayawada: కొవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌కు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో విజయవాడతో సహా కృష్ణాజిల్ల్లాలో ఐదు చోట్ల్ల సోమవారం కొవిడ్‌ వ్యాక్సినేషన్‌

Read more