దగ్గు తగ్గాలంటే…

ఆరోగ్య సంరక్షణ సహజంగా వచ్చే దగ్గు, జలుబులను ఈ క్రింది చిట్కాల ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు .. కరక్కాయ పగులగొట్టి చిన్న ముక్కను బుగ్గన ఉంచుకుని చప్పరిస్తూ రసాన్ని

Read more

దగ్గు కఫంతో మొదలయ్యే న్యుమోనియా

దగ్గు కఫంతో మొదలయ్యే న్యుమోనియా ఔజలుబు, దగ్గు, కఫం వచ్చిన ప్రతిసారి అది న్యుమోనియాకు దారి తీయకపోవచ్చు. కాని, దగ్గు ఎక్కువైనా, కఫం ఎక్కువగా వచ్చినా, చలితో

Read more