విస్తరిస్తున్న మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారం

ఒక్కమాట విస్తరిస్తున్న మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారం గతంలో కొకైన్‌, బ్రౌన్‌షుగర్‌, చరస్‌ వంటి మాదకద్రవ్యాల వంటి వినియోగం పరిమితంగా ఉండేది. ఎక్కడో సందుల్లో మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఎంతో రహస్యంగా

Read more