ఏపిలో కరవు మండలాల జాబితా

అమరావతి: ఏపిలో కరవు మండలాలను సోమవారం ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. విజయనగరం, కడప, ప్రకాశం, నెల్లూరు, అనంతపురం జిల్లాల్లో… 80 కరవు మండలాలు ఉన్నట్లు గుర్తించింది. అందులో 54

Read more