మహారాష్ట్రకు కేంద్రం 2160 కోట్లు రిలీజ్‌

మహారాష్ట్ర: కేంద్ర ప్రభుత్వం కరువుతో బాధపడుతున్న మహారాష్ట్రకు రూ.2160 కోట్లను రిలీజ్‌ చేసింది. రాష్ట్రానికి నిధులు అందజేసిన ప్రధాని మోడకి మహారాష్ట్ర సిఎం కృతజ్ఞతలు తెలపారు. రెండో

Read more