విమానాశ్రయంలో డ్రోన్లు

న్యూఢిల్లీ: లండన్‌లోని హిత్రో విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలకు అంతరం కలిగించేందుకు ఆందోళన కారులు గత కొన్ని రోజులుగా విమానాశ్రయం రన్‌వే పైకి డ్రోన్లను పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

Read more