మంచినీటితో దినచర్య

మంచినీటితో దినచర్య ఒక మంచి సమయాన్ని చూడాలంటే అది ఉదయమే. చక్కగా చీకట్లో నుంచి వెలుగు రేఖలు విచ్చుకునే సమయంలో బద్ధకంలోంచి చేతనత్వంలోకి చేతనత్వంలోకి నెమ్మదిగా మనల్ని

Read more

మలబద్ధకం నివారణకు నీరు

మలబద్ధకం నివారణకు నీరు మలబద్ధకం బారిన పడకూడదని అనుకుంటున్నారా? అయితే నీరు ఎక్కువగా తాగండి. ద్రవాలు ఎక్కువగా తీసుకునే వారితో పోలిస్తే అవసరానికన్నా తక్కువగా తీసుకునే వారు

Read more