బెంగళూరులోనూ పెరుగుతున్న నీటి కొరత

ఇటీవల ఒక నివేదిక బెంగళూరు కూడా దక్షిణాఫ్రికాలోని కేప్‌టౌన్‌ తరహాలోనే నీరు లేకుండా పోయే మొట్టమొదటి భారతదేశ ప్రధాన నగరంగా మారుతుందని పేర్కొంది. కానీ అది నిజంగా

Read more

ఇంకుతున్న నీళ్లు …పెరుగుతున్న రోగాలు

ఇంకుతున్న నీళ్లు …పెరుగుతున్న రోగాలు జలం జీవనాధారం. నీరు ఎక్కడ ఉంటే జీవం అక్కడ ఉంటుంది. ‘ఎప్పుడు ఎడ తెగక పారు ఏరు ఉన్న చోట ఎంపిక

Read more