కాల్షియంతో పుష్టిగా…

కాల్షియంతో పుష్టిగా… ఎముకల పటుత్వానికి కాల్షియం చాలా అవసరం.ఉదయం లేవగానే గ్లాసుడు పాలు తాగాలి. అల్పాహారంలో గుడ్డూ, పాలు, రాగిపిండితో చేసిన రెండు దోశలూ తీసుకోవచ్చు. మధ్యాహ్నం

Read more

కొంచెం పాలు చాలు

కొంచెం పాలు చాలు ఆరోగ్యానికి పాలు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రోజూ ఉదయం లేవగానే, రాత్రి పడుకోవడానికి ముందు పాలు తాగితే ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. మరీ

Read more