కప్పు కాఫీతో కడివెడు లాభం

కప్పు కాఫీతో కడివెడు లాభం రోజుకు 4 సార్లు పుచ్చుకుంటే చాలు కేన్సర్లు దరి చేరవు వార్త సైన్స్‌డెస్క్‌ : వయసు పెరుగు తున్న కొద్దీ కాఫీ,టీ

Read more

దూరాలోచనతో సాగిపోవాలి

దూరాలోచనతో సాగిపోవాలి బొట్టుబొట్టుగా పడిన వాననీరు రాయిని సహితం నునుపు చేసేస్తుంది. అదేవిధంగా చికాకు ఎక్కువైన కొద్దీ మనశక్తిసామర్థ్యాలన్నీ ఈ బాధ కింద ఖర్చయి మన భవిష్యత్తును

Read more