గోవాలో ఇక ఆటలు సాగవు!

ఎవరైనా బ్యాచిలర్‌ పార్టీ ఎక్కడ చేసుకుందిరాం అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది గోవా సముద్ర తీరం. కాని ఇప్పుడు బ్యాచ్‌లర్స్‌ ఆటలు సాగవు. ఇప్పుడు కలిసి కొంకణతీరంలో మందేసి

Read more