డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరచాలి

ప్రజావాక్కు   డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరచాలి: జి.అశోక్‌, గోదూర్‌, జగిత్యాలజిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ అధ్వా న్నంగా ఉంది.పలుచోట్ల రోడ్లు అసలే అంతంత మాత్రం.

Read more