ద్రాక్షపండ్ల గుజ్జుతో…

ద్రాక్షపండ్ల గుజ్జుతో… ఒక కప్పు ద్రాక్షపండ్లను గుజ్జులా చేయాలి. అందులో కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం చేర్చి శరీరానికి రాసుకోవాలి. ఇరవై నిమిషాల తరువాత నీటితో కడిగేయాలి. నిమ్మ

Read more