ప్రధాని జెసిండాకి లంచం ఇచ్చిన బాలిక!

వెల్లింగ్టన్‌: న్యూజిలాండ్‌ ప్రధాని జెసిండాకి ఓ 11ఏళ్ల బాలిక లంచం ఇచ్చారు. ఆ లంచం ఎంతంటే? 5 న్యూజిలాండ డాలర్లు. అయితే అసులు లంచం ఎందుకిచ్చిదంటే న్యూజిలాండ్‌లో

Read more