నవ్యాంధ్ర అభివృద్ధే లక్ష్యం : డాక్టర్‌ వేమూరి రవి

నవ్యాంధ్ర అభివృద్ధే ఎపి ఎన్‌ఆర్‌టిఎస్‌ లక్ష్యం : డాక్టర్‌ వేమూరి టెక్సాస్‌: ఎపి నూతన రాజధాని నవ్యాంధ్ర అభివృద్ధే తమ లక్ష్యమని ఎపి ఎన్‌ఆర్‌టిఎస్‌ చైర్మన్‌ డాక్టర్‌

Read more