పిల్లల్లో వచ్చే వ్యాధులు-2

పిల్లల్లో వచ్చే వ్యాధులు-2 వ్యాధి నిర్ధారణః తీవ్రమైన జ్వరం రావడం, కంటిన్యూగా ఏడవడం, చిరాకు, అష్థిమితం పాలు త్రాగలేరు.ఇలాంటప్పుడు వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయాల్సి వస్తుంది. లంబార్‌

Read more