వైరల్‌ వ్యాధులు

ఆరోగ్య భాగ్యం వైరస్‌లు కంటికి కన్పించని సూక్ష్మజీవులు. దాదాపు వెయ్యి రకాల వైరస్‌లు మనుష్యుల్ని ఇన్ఫెక్ట్‌ చేస్తాయి. వీటినే హ్యుమన్‌ వైరస్‌లు అంటారని డా.షాపిర్గా తెలిపారు. మొదట

Read more

పిల్లల్లో వచ్చే వ్యాధులు-2

పిల్లల్లో వచ్చే వ్యాధులు-2 వ్యాధి నిర్ధారణః తీవ్రమైన జ్వరం రావడం, కంటిన్యూగా ఏడవడం, చిరాకు, అష్థిమితం పాలు త్రాగలేరు.ఇలాంటప్పుడు వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయాల్సి వస్తుంది. లంబార్‌

Read more