సేవా కార్యక్రమాలు సంతృప్తినిస్తాయి

మనస్విని ప్రతి శనివారం   సేవా కార్యక్రమాలు సంతృప్తినిస్తాయి నమస్కారం మేడమ్‌, నా పేరు భవాని. నా వయసు 75 సంవత్సరాలు. మా పెద్దబ్బాయి (56 సంవత్సరాలు)

Read more

ఆశించిన ఉద్యోగాన్ని పొందలేనా?

మనస్విని ఆశించిన ఉద్యోగాన్ని పొందలేనా? మేడమ్‌, నా పేరు కిరణ్మయి. ఎమ్మెసీ చేస్తున్నాను. నేను నా కుటుంబ పరమైన పరిస్థితులను, నా సొంతవిషయాలను చాలా ధైర్యంగా, ఆనందంగా

Read more