అలిపిరి నుంచి తిరుమలకు కాలినడక

అలిపిరి నుంచి తిరుమలకు  కాలినడక చిత్తూరు:  అలిపిరి నుంచి తిరుమలకు మంత్రి కామినేని శ్రీనివాస్‌ కాలినడకన బయల్దేరారు. కాగా మంత్రి కామినేని శ్రీనివాస్‌ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో మోకాలి

Read more