మహోన్నత వ్యక్తి డాక్టర్‌ రాజేంద్ర ప్రసాద్‌

నేడు బాబూ రాజేంద్రప్రసాద్‌ వర్థంతి బీహార్‌ రాష్ట్రంలోని ఓ మారుమూల గ్రామంలో పుట్టి స్వతంత్ర భారతావనికే రాష్ట్రపతిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై రెండుసార్లు తన అమూల్య సేవలతో భారతీయుల

Read more